Välj rätt lås till dina lokaler

För att din försäkring hos oss ska gälla utan risk för nedsättning av ersättningen vid inbrott och stöld, behöver låsen uppfylla vissa krav. Både dörrar, portar, luckor och gallergrindar behöver vara låsta med godkänd låsenhet.

Ett lås består av låshus, spärrmekanism, säkerhetsslutbleck samt dörrförstärkningsbehör, och samtliga delar ska vara godkända.

Tänk på det här när du väljer lås

  • Dörrar, portar, luckor samt gallergrindar ska vara låsta med godkänd
    låsenhet, enligt SSF 3522 lägst klass 3. Detta gäller även elektromekaniska lås.
  • Ett godkänt cylinderlås ska ha en rund cylinder.
  • Ett godkänt lås får inte ha vred på insidan.
  • På godkända lås kan nyckeln vridas 360 grader.
  • Ett lås med enbart fasad eller snedskuren kolv är inte godkänt.
  • Anlita en auktoriserad låssmed för montering av ditt lås.

Läs mer om godkända lås här:

Inbrottsskydd - skyddsklass 1
Inbrottsskydd - skyddsklass 2
Inbrottsskydd - skyddsklass 3

Tänk på!

Kraven på säker låsning, under de tider som lokalen är obemannad, får inte påverka lokalens utrymningssäkerhet under arbetstid. Säkerställ att anvisade nödutgångar alltid är upplåsta under de tider som någon behörig vistas i lokalerna.