GPS-stölder – var rädd om din utrustning

Dyr teknik som är lätt att bära iväg med är tjuvens dröm. Därför har GPS:er på traktorer och andra lantbruksmaskiner blivit ett föremål för stölder på senare år. Men det är egentligen väldigt enkelt att göra det svårt för tjuven att stjäla dem.

Lantbruksmaskin utrustad med gps på åker

Beroende på vilka maskiner du har ser GPS-systemen lite olika ut. Men systemen och tillhörande teknik har ofta en sak gemensamt: de är dyra. De är dessutom lättare att promenera iväg med än en hel traktor. Därför är det viktigt att du är rädd om dina GPS:er. Här finns våra råd kring hur du undviker stöld, och hur du ökar chansen att få tillbaka din utrustning i händelse av stöld.

1. Ta GPS-utrustningen med dig

Det allra enklaste sättet att undvika stöld är helt enkelt att plocka bort avtagbar GPS-utrustning när du lämnar traktorn.

2. Aktivera skyddsystem

Aktivera skyddssystem som finns för att försvåra för tjuven. Skyddssystem kan betyda flera olika saker, till exempel att man behöver en pinkod för att låsa upp enheten. Om du inte har det just nu så kan du prata med tillverkaren av din GPS-utrustning – i vissa fall går det att efterinstallera.

3. Stöldmärk GPS-utrustningen

Du kan vända dig till tillverkare av din GPS-utrustning för att diskutera stöldmärkning. Att kunna spåra eller upptäcka stulen utrustning är ett bra sätt att skrämma iväg tjuvarna, och det kan även innebära en chans att få tillbaka utrustningen efter en stöld. Vi på Länsförsäkringar kan hjälpa dig med DNA-märkning av din GPS-utrustning. Det är viktigt att du har noterat din GPS-utrustnings serienummer och fabrikat/traktor så att vi kan göra en efterlysning av din GPS om den blir stulen.

Viktigt!

Notera din GPS-utrustnings serienummer och fabrikat/traktor. Vi behöver det för att kunna efterlysa din GPS i händelse av stöld.

4. Backa upp datan

En stöld av GPS-utrustning är ett ovälkommet avbrott i arbetet, och om utrustningen inte återfinns är det också mycket data som går förlorad. Se därför till att regelbundet göra en back up av datan i GPS:en.