Dörrar och portar

För att din försäkring hos oss ska gälla utan risk för nedsättning av ersättningen vid inbrott och stöld, behöver din dörr uppfylla vissa krav.

Dörrar, portar, luckor och gallergrindar, såväl som dörrblad och övriga delar, måste vara stabila och monterade enligt tillverkarens anvisningar. Avståndet mellan dörrblad och karm ska vara minimalt för att försvåra uppbrytning.

Tänk på det här när du väljer dörr

  • En godkänd dörr, port och lucka är gjord av stål. Vanligtvis godtas även dörr, port, lucka av aluminium eller massivt trä, men dessa kan i vissa fall behöva förstärkas.
  • En dörr, port eller lucka som inte uppfyller kraven ska ha hela dörrbladet förstärkt.
  • Alternativ till förstärkning är invändig godkänd gallergrind.
  • Det finns inbrottsskyddande certifierade dörrar i olika klasser. Vilka krav som gäller för din verksamhet framgår av ditt försäkringsbrev där aktuell skyddsklass finns angiven.

Läs mer om godkända dörrar, portar och grindar här:

Inbrottsskydd - skyddsklass 1
Inbrottsskydd - skyddsklass 2
Inbrottsskydd - skyddsklass 3