Stölder av maskiner

Dyra maskiner är hårdvaluta för kriminella av den enkla anledningen att det är lätt att hitta köpare. Runt om i Sverige försvinner med jämna mellanrum maskiner, allt ifrån hjullastare till små grävmaskiner.

Stölder av maskiner

Entreprenörföretagen drabbas också av många stölder av manskapsbodar, redskap och diesel. Kostnaden för att ersätta maskiner och redskap ligger i runda tal årligen på 60 miljoner kronor.

Stöld och skadegörelse

Stölderna kostar också det enskilda entreprenörföretaget mycket pengar. Kontakter med verkstad, försäkringsbolag och polis tar tid som skulle kunna användas till annat. Till detta ska läggas självrisk, driftstopp, ordna en ersättningsmaskin och att lämna tillbaka den. Skadegörelse mot maskiner ute på arbetsplatser har också blivit allt vanligare.

Genom att vara medveten och tänka förebyggande är det möjligt att hålla nere de onödiga kostnaderna.

Om din maskin blir stulen är det viktigt att du har koll på maskinens identitet. Ta ett foto av typskylten där serienummer framgår - vid stöld ska det kompletta serienumret anges i polisanmälan.

Så försvårar du för tjuven

 • Se till att maskinens serienummer finns på flera ställen, både synligt och väl dolt. Tips! Dokumentera var någonstans du märker den.
 • Hantera startnycklar som värdeföremål. Förvara inte nycklar i maskinen. Lämna heller inte nycklarna i tändningslåset när maskinen inte används.
 • Lämna inga stöldbegärliga saker i hytten.
 • Lås alltid maskinen när den lämnas obemannad.
 • Beroende på var och hur maskinen används och står uppställd, överväg att investera i larm, spårsändare och/eller startspärr.
 • Många nya maskiner är utrustade med startspärr. Glöm inte att aktivera denna funktion!
 • Lås fast redskap med godkänt stöldskyddslås. Lås och kätting ska vara av minst klass 3, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens normer.
 • Se över hur maskinen och utrustning står uppställd vid nattparkering. Det ska vara svårt att komma åt. Ställ exempelvis skopor och likande vid maskinen och lås fast med godkänt kätting.
 • Ställ maskinen så upplyst som möjligt.
 • Blockera vägen in till arbetsplatsen under nätter och helger.
 • Anlita bevakningsföretag.
 • Ska maskinen stå still en längre tid, gör det svårare för tjuven genom att demontera batteriet.
 • Gör din maskin unik. Måla gärna delar av maskinen med lättidentifierad färg.

DNA-märk dina verktyg

Genom att DNA-märka dina ägodelar blir det svårare att sälja dem vidare, men det ger även polisen en bättre chans att härleda godset till ägaren vid stöld och inbrott och därmed också möjlighet att kunna knyta stöldgodset till tjuven. Det går även att rista in företagsnamn/telefonnummer på dina ägodelar.

Mer information om hur du förebygger stölder

Vi rekommenderar att ni aktivt arbetar med minimera riskerna med maskiner. Ett systematiskt arbete effektiviserar verksamheten och ökar konkurrenskraften på marknaden samtidigt som ni spar liv, pengar och miljön.

Exempel på maskiner

Traktorgrävare/grävlastare, grävmaskin band-eller hjulburen, minimaskin, lastare band- eller hjuldriven, mobilkran, dumper, borrigg med förbränningsmotor, schaktmaskin, kompaktor, skylift med förbränningsmotor, vägmaskiner (asfaltsmaskiner, väghyvel, sopmaskin, vält), industritraktorer, pistmaskin, kross, stenkross.

Koll på brandskyddsregler?

Se över brandskyddet för dina maskiner varje år. För att få full ersättning vid en brand behöver du följa Svenska Brandskyddsföreningens regler.

Maskiner och bränder