Sparsam körning med lastbil

Det är viktigt att inte bara arbeta med trafiksäkerheten utan även se på hur trafiken påverkar miljön. Med ett miljövänligt körssätt ökar även säkerheten i trafiken.

Sparsam körning med lastbil

Planera din körning – undvik stopp

När du startar från stillastående drar bilen stora mängder bränsle. Att undvika stopp är därför ett av de bästa sätten att spara bränsle. Det sparar också tid. Du kan minska antalet stopp genom bra färdplanering och genom att ha god framförhållning när du närmar dig korsningar och rondeller. Tävla med dig själv om att undvika onödiga stopp.

Utnyttja terrängen – håll jämn fart

Genom att läsa av landskapet kan du utnyttja medlut och flacka partier och förbereda dig för motluten. Försök att hålla jämn fart. Låt inte hastigheten sticka iväg så att du måste bromsa bort energin eller så att farthållaren går in. Sänk heller inte farten så lågt att du måste accelerera senare.

Kör på så tung växel som möjligt

Genom att köra på låga varv och i början på det gröna varvtalsområdet utnyttjar du motorns vridmoment på bästa sätt. Växla upp så tidigt som möjligt – undvik att övervarva motorn.

Växla effektivt – splitta inte mer än nödvändigt

Hela växelsteg sparar bränsle jämfört med splittade växlar. Låt gärna motorn låta lite kraftlös i stället för att pressa upp varvtalet med extra växlingar.

Låt varvtalet och farten sjunka i långa motlut

Kör prestigelöst, ”visa inte musklerna”,  i långa motlut. Behåll växeln på det flacka partiet och ge lätt understöd med gasen i början av backen. Låt hellre hastigheten falla i stället för att växla ner tidigt. Växla sedan ner med hela steg – splitta inte. Växla upp tidigt när varvtalet åter stiger. Genom att ta det lugnt uppför kan du spara mycket bränsle utan att tappa tid.

Motorbromsa – använd rörelseenergin

Att motorbromsa är att spara bränsle genom att utnyttja bilens rörelseenergi – den kraft som ligger i tyngden och rörelsen. Motorbroms är helt enkelt att växla ner och släppa gasen – i god tid; bilen rullar längre än man tror, speciellt med last. Rätt lufttryck är viktigt för att minska rullmotståndet, så kontrollera lufttrycket ofta.

  • Genom att  motorbromsa tar du ner hastigheten utan att använda bromsen. Släpp gasen tidigt i stället för att plocka växlar.
  • I medlut motorbromsar du för att nolla förbrukningen (motorn). Bränsleförbrukningen sjunker till noll och förblir så tills du åter ger understöd med gasen. (Alla lastbilstillverkare jobbar i dag på att optimera tekniken för detta).

Undvik överhastighet – håll dig inom tillåtna hastighetsgränser

Rätt fart är avgörande för att du ska spara bränsle. Bränslekostnaden ökar med omkring 20 procent om du försöker öka marschfarten från 78 till 90 km per timme.

Undvik tomgång

Vid tomgångskörning är utsläppen av hälsofarliga ämnen större än när man kör bilen. Är motorn kall är utsläppen mycket smutsiga och det drabbar både den som sitter i bilen och de som finns i närheten. Vid tomgångskörning går det åt från 2,0 till 4,0 liter bränsle i timmen (i äldre fordon), helt i onödan.

Moderna dieselmotorer mår bra av att slås av. De startar mitt i bränslecykeln och når fullt bränsletryck direkt. Vid långa tomgångskörningar kyls däremot motorn ner av det oförbrända bränslet.

Ett sätt att förbättra ekonomin är därför att slå av motorn när fordonet står stilla. Man sparar åtskilligt – och håller sig inom lagens ramar. Tomgångskörning i mer än 1 minut är förbjuden i de allra flesta kommuner.

Har du tjänstebil?

Bli en ecodriver. Genom att lätta på gasen och planera din körning minskar du bilens klimatpåverkan.

Sparsam körning med bil