Sparsam körning med arbetsmaskiner

Alla som kör arbetsmaskiner kan minska bränsleförbrukningen och spara miljön genom att lära sig köra energisnålt. Med ett sparsamt körsätt blir det också mindre buller och utsläpp av skadliga partiklar i luften. Bra för ekonomin och bättre för miljön.

Sparsam körning med arbetsmaskiner

I Sverige finns runt 300 000 tyngre arbetsmaskiner – traktorer, grävmaskiner, hjullastare, dumpers med flera. Om alla arbetsmaskiner kördes sparsamt skulle dieselförbrukningen i landet kunna minska med 5-10 procent.

Undvik tomgång

Ett enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen är att slå av motorn vid kortare pauser i arbetet. Maskinen drar mer bränsle och släpper ut fler hälsofarliga ämnen vid tomgång än när den körs. Moderna dieselmotorer mår dessutom bra av att slås av. När motorn startar når den fullt bränsletryck direkt. En avslagen motor bullrar inte och släpper inte ut några avgaser.

Belasta motorn optimalt

  • Kör på lågt varvtal
  • Starta mjukt
  • Motorbromsa – släpp gasen i tid
  • Kör med framförhållning

Utnyttja terrängen

Genom att läsa av landskapet kan du utnyttja medlut och flacka partier och förbereda dig för motlut. Eftersträva en jämn fart. Vid ojämn belastning blir bränsleförbrukningen betydligt högre och motorn slits hårdare.

Undvik att slira

Varje hjul kan bidra med maximal dragkraft när viktfördelningen mellan axlarna är optimal.

Se om ditt fordon

Sparsam körning ger mindre slitage på fordonet. Det ger lägre kostnad för både service och underhåll.

Trucken är mest inblandad i olyckor med personskador. Men alla skador medför inte personskador men blir ändå kostsamma för företaget.

Öka säkerheten med maskinen