Ladda trucken säkert

Många bränder som orsakar stora skador, uppkommer under batteriladdning av truck. Vid truckbyten eller inköp av nya truckar med ny batteriteknik minskar vissa bekymmer, samtidigt som nya problem kan uppstå. Följ alltid trucktillverkarens användar- och säkerhetsrekommendationer.

Ladda trucken säkert

Laddningsplats och laddaren är därför kritiska för skadans omfattning. Genom skadeförebyggande åtgärder kan du minska risken och omfattningen vid en brand som kan uppstå under batteriladdning av truck.

Val av laddningsplats

Laddningsplatsen ska vara väl ventilerad oavsett batterityp och vara tydligt utmärkt. Inget brännbart material får finnas närmare än 1.5 meter. Ovan (över) laddningplatsen måste det vara minst 4 meters avstånd till brännbart material.

Tillgång till brandsläckare

Brandsläckare ska finnas nära till hands och vara tydligt skyltad vid laddningsplatsen. Det ska även finnas brandsläckare monterad på trucken.   

Tydlig skyltning 

Skylta att det är förbud mot rökning, öppen låga, svetsning, lödning eller andra liknande tändkällor.

Använding av laddare

Använd endast laddare som är avsedda för batteritypen. Montera laddaren på obrännbart underlag och anslut den till en fast installation. Laddningsaggergatet ska skyddas mot påkörning. Laddningskablar ska förvaras upphängd på väggen så att de inte riskerar att bli påkörda och skadas.

Mer om truckladdning och batteriladdning

För mer information samt tekniska detaljer om truckladdning och batteriladdning se faktablad om Truckladdning