Maskiner och bränder

Se över brandskyddet för dina maskiner varje år för att undvika brandskador. En brand som startar i maskinen kan även sprida sig till byggnader. Förloppet kan gå snabbt och bli förödande.

För att du ska få full ersättning från försäkringen vid en brand behöver du följa Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) brandskyddsregler, SBF 127. 

Brandsskyddsregler för maskiner

  • Se över brandskyddet för dina anläggningsmaskiner varje år.
  • Parkera aldrig motordrivna anläggningsmaskiner och andra fordon i fabrikslokal, lagerlokal eller upplag om inte vi eller kommunens räddningschef gett ett tillstånd.
  • Ta reda på vilka regler som gäller för den arbetsplats eller det företag du kommer till för att utföra ett arbete.
  • Rengör och kontrollera eventuella läckage på dina anläggningsmaskiner regelbundet, helst efter varje arbetspass.
  • Slå av huvudbrytare vid parkering, även vid kortare rast.

Exempel på maskiner

Traktorgrävare/grävlastare, grävmaskin band-eller hjulburen, minimaskin, lastare band- eller hjuldriven, mobilkran, dumper, borrigg med förbränningsmotor, schaktmaskin, kompaktor, skylift med förbränningsmotor, vägmaskiner (asfaltsmaskiner, väghyvel, sopmaskin, vält), Industritraktorer pistmaskin, kross, Stenkross

Skydda maskinen från stöld

Dyra maskiner är hårdvaluta för kriminella av den enkla anledningen att det är lätt att hitta köpare. Så här försvårar du för tjuven.

Stölder av maskiner