Maskiner

Varje år dör eller skadas många människor i olyckor med grävmaskiner, hjullastare, truckar och andra maskiner.

Maskiner

Många  anläggningsarbetare skadas varje år i direkt anslutning till vägar och gator. Hastigheten ökar och trafiken blir både intensivare och mer hetsig. Vid olyckor mellan långsamtgående fordon och personbilar blir konsekvenser ofta svåra.

Truck

Trucken är den anläggningsmaskin som är inblandad i flest arbetsolyckor.

Varje dag skadas personer när trucken välter, kolliderar, havererar eller när trucken används felaktigt. Se till att du har rätt sorts truck för det jobb du ska göra.

Så här undviker du skador med truckar

Maskin i trafiken

Alla olyckor medför inte personskador. Men skadorna är ändå onödiga och kostsamma för företaget. Många gånger beror skadorna på slarv. Som arbetsgivare behöver du gå igenom rutiner med dina förare. För dig som kör maskinen är det viktigt att:

  • ha koll bakåt när du backar.
  • vara uppmärksam på din maskins överhäng där bak, skopan, svängarm eller lyftgafflar.
  • se till att lampor och blinkers alltid fungerar.

Att ha reflexer monterade på maskiner, redskap och släpvagnar ökar också säkerheten.

Säkra din last

Se till att din last alltid är säkrad. Oavsett om du transporterar gods på terrängvagn, i skopa eller på pallgaffel måste lasten vara säkrad. Om du tvärbromsrar eller måste göra en häftig undanmanöver för att undvika en olycka ska du aldrig behöva tveka om lasten är tillräckligt säkrad.
 

Exempel på maskiner

Traktorgrävare/grävlastare, grävmaskin band-eller hjulburen, minimaskin, lastare band- eller hjuldriven, mobilkran, dumper, borrigg med förbränningsmotor, schaktmaskin, kompaktor, skylift med förbränningsmotor, vägmaskiner (asfaltsmaskiner, väghyvel, sopmaskin, vält), industritraktorer, pistmaskin, kross, stenkross.

Stölder och bränder

Försvåra för tjuven och minska risken för skadegörelse mot dina maskiner. Se även över brandskyddet för dina maskiner.

Stölder av maskiner

Maskiner och bränder