Åkerier

Att arbeta aktivt med att minska lastbilsolyckorna sparar liv, pengar och miljö. Samtidigt blir verksamheten effektivare och säkerheten för förarna ökar. 

Åkerier

Förare av tunga fordon, åkeriägare och transportbeställare har samma mål. Att kunna transportera godset på säkraste och snabbaste sätt från en plats till en annan. Men motivet och prioriteringarna kan skilja sig åt.

Vanliga orsaker till lastbilsolycka

Nio av tio skador med lastbil beror på den mänskliga faktorn. 

  • Stress
  • Dåligt underhåll av fordon
  • Överlast och dåligt säkrad last
  • Långa arbetspass
  • Snäva tidsmarginaler
  • Trötthet
  • Distraktion  - till exempel mobiltelefon, gps, hur man mår.

Var är riskerna som störst?

När du kör 80 km i timmen förflyttas din lastbil 22 meter på bara en sekund. Tappar du uppmärksamheten i några sekunder räcker det för att en olycka lätt ska hända. Var extra uppmärksam:

  • vid körfältsbyten
  • i korsningar
  • när lastbilen svänger eller backar

Döda vinkeln

Som förare måste du vara medveten om att det finns områden runt fordonet där du inte kan se människor eller andra fordon genom fönstren eller i speglarna. Det gör situationer som körfältsbyten, korsningar och rondeller speciellt farliga på grund av döda vinkeln. Särskilt utsatta är fotgängare, cyklister, motorcyklister och andra oskyddade trafikanter.

Riskerna är också större vid långa köer, enformig körning, dålig sikt och halt väglag.

Miljösmart med lastbil

Din körstil påverkar miljön. Sparsam körning betyder inte enbart mindre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Det ökar även säkerheten i trafiken. Dessutom sparar du pengar.

Sparsam körning med lastbil