10 tips för att undvika cyberattacker

Cyberattacker och databrott är idag en av de största affärsriskerna för en verksamhet. Vi listar tio tips som kan öka cybersäkerheten på ditt företag.

Medarbetare i randig skjorta jobbar vid en laptop

Enligt en rapport från PwC (CEO Survey 2022) toppade cyberrisker listan över det som gjorde de tillfrågade företagsledarna mest oroade.

Tiden efter Coronapandemin ökade dessutom cyberattackerna. Med ett säkerhetsläge som ytterligare spär på oron för cyberhot, är det många som frågar sig hur just deras organisation står sig.

Om du känner oro kan det vara skönt att ta till konkreta åtgärder. Det ger dessutom en känsla av lugn och kontroll som kan sprida sig i organisationen. Här kommer våra 10 bästa tips för att bli mer cybersäker.

1. Utbildning och medvetenhet

Utbildning av personal är avgörande. Många cyberhot kommer i form av
phishing eller andra riktade attacker som kan undvikas om anställda är väl utbildade för att känna igen dem.

2.  Regelbunden uppdatering

Se till att all programvara och alla system regelbundet uppdateras och förbättras
för att skydda mot kända sårbarheter.

3. Brandväggar och antivirusprogram

EAnvänd kraftfulla brandväggar och antivirusprogram för att skydda
företagets nätverk och system.

4. Tvåfaktorsautentisering

Implementera tvåfaktorsautentisering (2FA) för att lägga till ett extra lager av
säkerhet till dina system.

5. Säkerhetskopiering av data

Regelbundna säkerhetskopieringar (var 5:e dag enligt cybervillkorets
säkerhetsskrifter) och återställningsplaner är nödvändiga för att skydda företagets data om det skulle inträffa en
säkerhetsincident.

6. Intrångsdetektering och förebyggande system

Dessa kan identifiera och svara på hot innan de kan orsaka
skada.

7. Riskbedömning

Rangordna vad som är viktigast för företaget att skydda vid ett cyberangrepp. Förenklar processen att identifiera potentiella sårbarheter och ta steg för att åtgärda dem.

8. Användarbehörigheter

Minska risken för interna hot genom att noggrant hantera vem som har tillgång till vad. Detta innebär att tillämpa principen om minsta privilegium, där varje användare endast ges den åtkomst de behöver för att utföra sina uppgifter.

9. Incidenthanteringsplan

Ha en plan på plats för hur man ska svara på ett cybersäkerhetsintrång. Denna plan bör inkludera steg för att isolera system, identifiera källan till intrånget, ta bort hotet och återställa data och funktioner.

10. Utnyttja de proaktiva tjänster som ingår i din Cyberförsäkring!

Läs mer om försäkringen.

Icons/70px/Quotation-mark-70
En hög säkerhetskultur byggs inte över natt – men någonstans börjar det!

Det är a och o både inom mindre och stora företag, att ha duktiga och erfarna medarbete som ansvarar för cybersäkerheten. De kan identifiera de mest kritiska riskerna och besluta om rätt skyddsåtgärder. Dessa personer kan fungera som utbildande i verksamheten. Ta hjälp utifrån om kompetensen inte finns internt.

Slutligen, när du funderar på var du ska börja någonstans - kom ihåg att det är bättre att göra någonting än ingenting alls!