Välj rätt släckutrustning

Skillnad mellan en mindre brand och en katastrof beror oftast på om det finns en fungerande släckutrustning eller inte. Men det är viktigt att känna till att det finns olika typer av utrustning beroende på i vilken miljö den ska användas.

Välj rätt släckutrustning

Det finns en hel del förordningar i samband med släckutrustning. Avståndet till närmaste utrustning får till exempel vara max 25 meter. All utrustning ska dessutom kontrolleras minst en gång per år. 

Brandposter

De vanligaste släckutrustningarna är inomhusbrandpost och handbrandsläckare. Inomhusbrandpost är en ihoprullad brandslang som normalt är 25 meter lång och som ansluts till en vattenledning. En inomhusbrandpost förvaras oftast i ett skåp.   

Handbrandsläckare

Det finns många klasser av handbrandsläckare. De vanligaste är klass A, B och C.

Klass A

A-släckare används i normala bostads- och kontorsmiljöer men även i produktions- och lagerlokaler inom industrin. Framförallt där det finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.

Klass B

B-släckare används i miljöer där man handskas med brandfarliga varor i till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd och laboratorier. B-släckare krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.

Klass C

C-släckare används i miljöer där det finns risk för gasbrand, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.

Fler råd för bättre brandskydd

Genom att systematiskt arbeta med att förbättra brandskyddet minskar du risken för att ditt företag ska drabbas av brand. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.