Sopor och avfall – flera brandfaror

Det är inte bara elinstallationer, armaturer och brandfarliga och explosiva varor som kan orsaka bränder, utan också den mänskliga faktorn – slarv helt enkelt.

Rutiner för tömning av sopor

Med rutiner för hur tömning av sopor, avfall och annat brännbart material ska ske innan stängning kan du förhindra många av bränderna. Glöd från cigaretter, het aska, emballage som förvaras nära byggnaden orsakar fler bränder än man kan tro. Därför är det viktigt att utse en säkerhetsansvarig som regelbundet ser över och att företagets rutiner för hantering av sopor och avfall följs.

Låsbar förvaring

Emballage, avfall eller annat brännbart material måste förvaras på säkert avstånd från byggnaden. Lägg det gärna i en låsbar container tills det är dags för tömning. Tänk också på att placera sopkärl synligt och lättåtkomligt, men inte så att obehöriga kan komma åt dem.

Metaller och batterier

Släng inte metaller i samma behållare som uttjänta batterier. Eftersom metaller leder ström finns det risk för att metallen hamnar mellan batteriets plus- och minuspol. Då kan det uppstå en elektrisk ström i metallen. Metallen kan då bli så varm att den antänder brännbart material och en brand uppstår. 

Närhet till släckutrustning

Viktigt är att det finns fungerande släckutrustning i närheten, max 25 meter bort, Kontrollera minst en gång per år att den verkligen fungerar.

Beroende på typ av avfall finns brandsläckare i olika klasser. De vanligaste är A-, B- och C- klass. Det kan också vara värt att lägga tid på att utbilda personalen så de vet hur de ska använda släckutrustningen.

Fler råd för bättre brandskydd

Genom att systematiskt arbeta med att förbättra brandskyddet minskar du risken för att ditt företag ska drabbas av brand. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.