Brandsäkra arbetsplatsen

I de utrymmen där personalen vistas på sina raster är det lätt hänt att gå ifrån en påslagen kaffebryggare, spisplatta eller tänt ljus. Enligt Arbetsmiljöupplysningen utbryter en brand varje timme på en svensk arbetsplats.

Brandsäkra arbetsplatsen
Genom kunskap, förberedelse och vaksamhet kan du minska risken för bränder på arbetsplatsen.

Det är arbetsgivarens ansvar att förhindra att brand uppstår – det gäller både i arbetslokalerna och i personalens utrymmen, som omklädningsrum, matrum, vilorum och väntrum.

Utse någon på företaget som är ansvarig att kontrollera att alla rum är släckta innan de går tillbaka till arbetet eller hem.

Se över risker i företagets brandskydd

Vilka brandrisker som finns skiljer sig såklart mellan arbetsplatser varför du behöver göra en egen riskanalys.

Några allmänna tips är:

  • Kaffebryggaren kan vara en brandfara om den inte stängs av automatiskt – skaffa en timer som slår av strömmen.
  • Brukar personalen på ditt företag värma mat på spisen? Se till att plattorna har en timer.
  • Undvik levande ljus – det är ännu större risk att de glöms bort på en arbetsplats än i hemmet. Ersätt med batteridrivna ljus eller ledljus istället.

Brandsläckare ska finnas nära till hands

En pulversläckare i kombination med en brandfilt är mycket effektiv och lätt att använda och borde vara självklara i alla personalutrymmen. Detta gäller även om du arbetar hemifrån.

Utbilda personalen i brandskydd

Det är arbetsgivarens uppgift att se till att anställda är medvetna om risker och att ni jobbar säkert så att inte en brand uppstår. Medarbetarna ska även veta vad de ska göra för att släcka en brand. En god idé är därför att genomföra övningar regelbundet så att personalen känner till utrymningsvägar och er gemensamma återsamlingsplats.

Genom att systematiskt arbeta med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.