Brandskydd

Som företagare har du det yttersta ansvaret för brandskyddet på ditt företag. Det innebär att du själv, eller en person som du utser, både ska vara ansvarig för säkerheten och se till att kontrollera att brandskyddet också fungerar.

Förr kontrollerade Räddningstjänsten att företagen levde upp till de brandföreskrifter som fanns. I dag är det du som företagare som har ansvaret. Det i sin tur ställer större krav på dig att se till att ditt företag har ett bra brandskydd – och att det fungerar.

Egendomsskydd ingår inte

Myndigheternas krav på brandskydd fokuserar främst på människoliv. Gällande inventarier måste företagare själva se till att ha ett tillräckligt skydd. Vill du även ha ett egendomsskydd, det vill säga skydd för inventarier som maskiner, utrustning, lokaler, fordon etc., måste du som företagare själv se till att skydda den. Ett sätt är att systematiskt kontrollera att brandskyddet bedrivs på ett sätt så det lever upp till myndigheternas krav på rutiner och kontroller.