Begränsa brandspridningen

En stängd dörr är ett mycket effektivt sätt att begränsa en brand. Men det är också viktigt att kontrollera att genomföringar i brandväggar är täta.

Begränsa brandspridningen

Automatisk stängning

Även om en stängd dörr är ett bra sätt att begränsa en brand, krävs det ibland att branddörrar måste hållas öppna under arbetstid. Sätt aldrig upp en dörr med kilar, eftersom det är lätt hänt att man glömmer att ta bort dem. Istället är det viktigt att den mekanik som används för att ställa upp en branddörr är kopplad till en rökdetektor. Rökdetektorn i sin tur ska då vara kopplad till en stängningsfunktion så dörrarna stängs automatiskt vid rökutveckling. 

Täta genomföringar

Dåligt tätade genomföringar i en brandvägg kan innebära att branden sprider sig från en del av byggnaden till en annan. Genomföringar av till exempel kablar och rör ska vara tätade med typgodkända brandtätningsmetoder som motsvarar väggens brandmotståndsklass. Se alltid till att tätning av genomföringar ingår vid till exempel el- och rörarbeten.

Fler råd för att skydda ditt företag mot brand

Genom att systematiskt arbeta med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.