Minska risken för anlagd brand

En av de vanligaste brandorsakerna är en brand som är anlagd. Avlägsna brännbart material och skapa rutiner för din personal. Det handlar framförallt om att inte skapa möjligheten att anlägga en brand.

Minska risken för anlagd brand

Allra viktigast för att förhindra anlagda bränder är att ha ordentliga dörrar och lås och att hålla ordning runt byggnaden. En inhägnad och väl upplyst anläggning eller lastkaj minskar inte bara risken för anlagda bränder, utan också för inbrott och skadegörelse..

Avlägsna brännbart material

Förvara inte brännbart material på lastkaj, varuintag eller upplag under skärmtak annat än under normal arbetstid eller öppethållande. Se till att ha rutiner för att forsla bort materialet.

Använd container 

Säkrast är att använda en container med låsbart lock för det brännbara materialet. Om det är en öppen container måste den stå minst sex meter från ytterväggen.

Engagera personalen

Informera personal om hur viktigt det är att ha rutiner för att löpande få bort brännbart material från lastbryggor och liknande, så att det inte skapas några möjligheter att anlägga en brand.

Fler råd för att skydda ditt företag mot brand

Genom att systematiskt arbeta med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.