Undvik bränder

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Brandskydd för företag

Brandskador kostar mycket pengar och orsakar problem och störningar i verksamheten. Genom att arbeta systematiskt med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Du som företagare har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Myndigheternas krav på brandskydd fokuserar främst på människoliv. Gällande inventarier måste företagare själva se till att ha ett tillräckligt skydd. Var även medveten om att ditt försäkringsbolag kan ställa särskilda krav på brandskydd, utöver myndigheternas.