Försäkring för tungt släp
Försäkring för tungt släp

Försäkring för tungt släp

Släpvagnsförsäkring för dig som fraktar tung last

  • Välj mellan halv- eller helförsäkring
  • Skydd under färd och när släpet står parkerat
  • Snabb hjälp och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen för tungt släp?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om ditt släp blir stulet eller skadas i samband med inbrott.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om ditt släp blir stulet när det är utrustat med en av oss godkänd spårningsutrustning som är aktiverad, slipper du stöldsjälvrisken helt.

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Om du krävs på skadestånd.

Självrisk: 600 kr

Skador på din släpvagn vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikesköring eller när släpvagnen transporteras på båt.

Självrisk: 10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet - du väljer självrisk

Om försäkring för tungt släp

Med vår försäkring för tunga släp har du skydd för släpvagnen både under färd och när det står parkerad.

Halvförsäkringen skyddar släpet för brand-, glas-, och stöldskador. Om både släp och dragbil är försäkrade hos oss omfattar halvförsäkringen även bärgning av släpet även om det bara är dragbilen som skadats. 

Med en helförsäkring får du allt som ingår i en halvförsäkring plus skydd för vagnskador. Vagnskadeskyddet ger ersättning för skador på släpvagnen vid en trafikolycka, även om felet är ditt.

Varje ägare av en tung släpvagn och som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer.

  • Släpvagnens nyvärde och ålder
  • Släpvagnens totalvikt
  • Typ av släpvagn

Tilläggsförsäkringar

Avbrottsförsäkring

Ger ersättning om släpet råkar ut för brand-, stöld- eller vagnskada. Karens 5 dagar (1 dag om du har företagsförsäkring hos oss).

Villkor för släpvagnsförsäkring tungt släp

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.