Försäkring för växthusföretag
Försäkring för växthusföretag

Försäkring för växthusföretag

För dig som bedriver handelsträdgård eller trädgårdsmästeri.

  • Grundläggande skydd för din verksamhet
  • Snabb kontakt och lokal kännedom
SKI Företagskund. SKI Företagskund.

Nöjdaste företagskunderna 2023

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Ansvarsförsäkring

Gäller vid skador på egendom, exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och läckage av vatten.

Egendomsförsäkring

Efter egendomsskador.

Genom krisförsäkringen får du ersättning för behandling hos psykolog efter en inträffad skada, till exempel en brand eller ett rån.

Gäller för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister.

Rättskyddsförsäkring

Vid tjänsteresa kan du få ersättning för kostnader som beror på sjukdom och olycksfall eller om ditt bagage skadas.

Tjänstereseförsäkring

Försäkring för dig som driver en handelsträdgård eller ett trädgårdsmästeri

Till dig som driver en handelsträdgård eller ett trädgårdsmästeri erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor, oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda.

Din företagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar som du kan teckna, utifrån ditt företags specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din företagsförsäkring

Din företagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar som du kan teckna, utifrån ditt företags specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Husbocksförsäkring 

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation av försäkrad byggnad efter angrepp av husbock.

Storm- och hagelförsäkring för växthus och växthusväxter

Försäkringen ersätter skador på växthus, egendom i växthus samt växthusväxter som orsakats av storm eller hagel. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.

Storm- och hagelförsäkring – förköpsinformation

Snötrycksförsäkring för växthus och växthusväxter

Försäkringen ersätter skador på växthus, egendom i växthus samt växthusväxter som orsakats av snötryck. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.

Snötrycksförsäkring - förköpsinformation

Maskinskadeförsäkring

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador som maskinhaverier och axelbrott på exempelvis pannanläggning, byggnadsinventarier och maskinerier. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.

Maskinskadeförsäkring - förköpsinformation

Villkor för växthusföretag

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.