Försäkring för tjänsteföretag

Försäkra dig direkt via webben

En företagsförsäkring är en trygghet när något oförutsett inträffar. Brand, skadegörelse och stöld är bara några exempel. Om du blir skadeståndsskyldig eller förlorar intäkter på grund av en driftstörning, ger försäkringen dig skydd.

Erbjudande för små företag

Vi har ett heltäckande försäkringspaket för dig inom branscherna bokföring, datakonsult, marknadsundersökning, organisationskonsult, reklambyrå eller utbildning.

Till erbjudandet för små företag
 • Enkelt att köpa via internet
 • Tjänstereseförsäkring ingår
 • Marknadens lägsta självrisk

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om tjänsteföretagsförsäkring

Försäkring för konsultföretag och andra tjänsteföretag

Vi erbjuder en företagsförsäkring som är speciellt utformad för tjänstebranschens unika förutsättningar och villkor, oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda. Till exempel passar den för

 • arkitekter
 • organisationskonsulter
 • reklambyråer
 • skrivbyråer
 • tekniska konsulter
 • utbildningskonsulter
 • VVS-konsulter

Skydda dig mot dataintrång

Virusattacker och intrång i datasystem blir allt vanligare och ofta är följderna kostsamma, särskilt för småföretagare som inte är försäkrade. Dataskyddsförsäkringen ingår automatiskt i de flesta av våra företagsförsäkringar, så du kan få experthjälp dygnet runt om något oförutsett skulle hända. Ingår inte dataskyddsförsäkringen i din företagsförsäkring? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Mer om dataskyddsförsäkringen

Grundskyddet i försäkringen omfattar

 • Egendomsförsäkring som gäller vid skador på egendom, exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och läckage av vatten
 • Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring som ersätter kostnader och förluster vid driftstörningar efter egendomsskador
 • Ansvarsförsäkring som gäller vid skadeståndskrav vid sak- eller personskador

Vi har sänkt självrisken för dig som är småföretagare

Till dig som driver ett mindre företag kan vi nu erbjuda en av marknadens lägsta självrisk på 1400 kronor. Kontakta oss så berättar vi mera.
Kontakta oss

Har du verksamhet utomlands?

Genom vårt medlemskap i INI (International Networks of Insurance) kan du få service i 120 länder om du har din företagsförsäkring hos oss.

Läs mer om INI


Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din tjänsteföretagsförsäkring

Din tjänsteföretagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar så som konsultansvarsförsäkring. Teckna försäkring utifrån företagets specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada som är en följd av företagets verksamhet.

Förköpsinformation om Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för person-, sak eller ren förmögenhetsskada enligt det speciella ansvar som grundas på standardavtalet ABK eller liknande.

Förköpsinformation om Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller vid skada när arbetstagare gjort sig skyldig till exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld.

Förköpsinformation om Förmögenhetsbrottsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader till följd av sjukdom, vissa akuta tandbesvär eller olycksfall. I försäkringen ingår också ersättning om resgods skadas eller försvinner.

Förköpsinformation om Tjänstereseförsäkring


Villkor & förköpsinformation

Viktig information om tjänsteföretagsförsäkringen

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.