Illustrerad bild av olika yrken med företagsförsäkring.
Illustrerad bild av olika yrken med företagsförsäkring.

Starta företagsförsäkring

Har du startat eget de senaste 12 månaderna? Trygga företaget med vår Starta Företagsförsäkring. Teckna idag eller kontakta oss för rådgivning, 08-562 881 10

  • 1000 kronor för 6 månader
  • Olycksfall & kundolycksfallsförsäkring ingår
  • Skydd för företagets saker och hjälp vid skadeståndskrav
SKI Företagskund. SKI Företagskund.

Nöjdaste företagskunderna 2023

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Ditt företag får ett brett skydd för:

Om ditt företag blir krävt på skadestånd
Om ditt företag blir krävt på skadestånd på grund av person- eller sakskada utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och för din talan vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd. Ansvarsförsäkring

Om företagets saker skadas
Genom egendomsförsäkringen kan du få ersättning för skador på saker som tillhör ditt företag, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Egendomsförsäkringen täcker om företagets saker skadas vid brand, vattenläckage eller storm, om du blir av med pengar, vid exempelvis rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal. Egendomsförsäkring

Om det oförutsedda händer på tjänsteresan
Vid tjänsteresa kan du få ersättning genom tjänstereseförsäkringen för kostnader om ditt bagage skadas. Tjänstereseförsäkring

Allrisk på arbetsområde
För dig som arbetar inom bygg & entreprenad gäller Allriskförsäkring på arbetsområde. Försäkringen gäller för arbeten som du utför åt kund. Till exempel ombyggnationer, installationer, reparationer eller andra serviceuppdrag. I försäkringen ingår ett skydd för oförutsedda skador på de arbeten som utförs.

Om ditt företag drabbas av avbrott i verksamheten
Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag. Avbrottsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist
Genom rättsskyddsförsäkringen får du juridisk hjälp om ditt företag hamnar i en tvist. Du får till exempel hjälp med en advokat. Försäkringen gäller för de flesta tvister och även vissa skattemål. Du har möjlighet att få ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkring

Om företaget drabbas av förmögenhetsbrott
Om en medarbetare i företaget begår ett brott som drabbar företaget ekonomiskt, till exempel stöld, kan du få ersättning genom förmögenhetsbrottsförsäkringen. Försäkringen gäller även för skada till följd av dataintrång i ditt företag då till exempel system, program och information förstörs. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Olycksfall på arbetet
Om du eller dina medarbetare skadas under arbetstid har ni genom försäkringen rätt till ersättning. Försäkringen gäller även om en kund skadas i dina lokaler.

Sjukdom och olycksfall på tjänsteresan
Vid tjänsteresa kan du och dina anställda få ersättning genom tjänstereseförsäkringen för kostnader som beror på sjukdom och olycksfall. Tjänstereseförsäkring

Om en kris sker
Genom krisförsäkringen får du ersättning för behandling hos psykolog efter en inträffad skada, till exempel en brand eller ett rån.

Fotografi av en egenföretagare med företagsförsäkring.

Försäkring för nystartade företag

.Har du tagit steget till att bli egenföretagare? Grattis! Vi förstår att det är spännande och att du vill lägga mycket tid på det som är roligt. Med en försäkring för egenföretagare kan du snabbt komma igång med verksamheten och känna dig trygg med att ha en försäkring som täcker en hel del av det som du och ditt företag kan råka ut för.

Med Starta företagsförsäkringen får du och dina medarbetare en trygg start. Du kan köpa försäkringen om ni är högst fem anställda och har startat företaget under de senaste 12 månaderna.

Se pris och köp försäkringen

Varför behöver jag en försäkring för företaget?

Det är omöjligt att ha koll på allt i början, men med en företagsförsäkring har du åtminstone säkrat upp om något skulle hända som påverkar din verksamhet.

I alla våra företagsförsäkringar ingår ansvarsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om du råkar ha sönder något hos en kund, om dina produkter skulle orsaka skada eller om du arbetar i en rådgivande roll. Med en ansvarsförsäkring får du hjälp i skadeståndsärenden.  

Läs mer om ansvarsförsäkring

Om du vill vara säker på att din dator, din mobil och andra saker som tillhör företaget är skyddade om olyckan är framme, är det viktigt att du har en företagsförsäkring. Du får ingen ersättning från hemförsäkringen om dina saker tillhör företaget.

Läs mer om egendomsförsäkring

Om din dator skulle gå sönder och du missar värdefull arbetstid, eller om verksamheten blir lidande på grund av ett elavbrott, kan du få ersättning från företagsförsäkringen.

Läs mer om avbrottsförsäkring

I Starta företagsförsäkringen har vi tänkt på dig och dina kollegor. Om något skulle hända er på arbetstid har ni rätt till ersättning genom försäkringen.

Vem kan köpa Starta företagsförsäkringen? 

Försäkringen kan tecknas av dig som startat företag under de senaste 12 månaderna och som har högst fem anställda. Försäkringen gäller i sex månader. 

Om du behöver försäkra en byggnad, om du driver företag som har lagkrav på försäkring och innehåll (gäller till exempel för advokater och revisorer) eller om du är teknisk konsult, erbjuder vi andra lösningar än Starta företagsförsäkringen. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med rätt försäkring.

Här kan du se alla våra branschanpassade företagsförsäkringar.

Villkor för Starta företagsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.