Rättsskyddsförsäkring

Rättsskydd ingår i nästan alla våra företagsförsäkringar och har som syfte att skydda dig som företagare mot kostnader som kan uppstå vid tvistemål eller skattemål.

Rättsskyddsförsäkring

Vad ryms inom rättsskyddsförsäkringen?

Då kostnader för ombud och rättegång oftast tenderar att bli höga kan utgifterna  bli betydande ifall bolaget inte har någon rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen gäller när bolaget står inför en rättslig tvist som kan komma att prövas av domstol.

Genom försäkringen kan du själv bestämma vilket juridiskt ombud som ska representera ditt bolag och försäkringen ersätter de kostnader som uppstår för ombudets arvode. Skulle företaget förlora tvisten och dömas att betala motpartens eller statens rättegångskostnader kan även dessa ersättas genom rättsskyddsförsäkringen.

Rättskyddsförsäkringen gäller för vissa:

  • tvistemål och skattebrott
  • miljö- och arbetsmiljöbrott

I de flesta våra företagsförsäkringar ingår en rättskyddsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg ifall ditt bolag hamnar i tvister. För fullständiga villkor vad gäller rättskydd, vänligen se din försäkring.