Illustration av personer i föreningar med försäkrinng.
Illustration av personer i föreningar med försäkrinng.

Försäkring för föreningar

Ett grundläggande skydd för föreningar.

  • Snabb kontakt och lokal kännedom
  • Ansvarsförsäkring ingår
  • Kan utökas med tilläggsförsäkringar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för skador på egendom som har uppstått genom exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och vattenläckage.

Läs mer om egendomsförsäkring

Vid hyresförlust till följd av egendomsskada har du skydd genom hyresförlustförsäkringen. 

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om din förening hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Läs mer om rättskyddsförsäkring

Om föreningsförsäkring

Föreningsförsäkringen är anpassad för olika typer av föreningar. Ni får ett bra grundläggande skydd och vill du utöka eller anpassa skyddet ytterligare, hjälper vi dig med det.

Föreningsförsäkringen är speciellt utformad för föreningsverksamheters unika förutsättningar och villkor. Till exempel passar försäkringen för:

  • Ekonomiska föreningar
  • Gemensamhetsanläggningar
  • Idrottsföreningar
  • Kulturföreningar
  • Nöjesföreningar
  • Samfällighetsföreningar

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för föreningar innehåller ett bra skydd men utifrån din förenings specifika behov har du möjliget att anpassa och utöka skyddet ytterligare. Här kan du se en översikt av alla våra branschanpassade företagsförsäkringar.  Hör av dig till oss så hjälper vi dig.