Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen ger ett omfattande skydd för företagets saker och utrustning. Den ersätter företagets prylar som exempelvis maskiner, verktyg, datorer, telefoner och annan elektronik.

Kvinna på kafe.
Egendomsförsäkring - en del av företagsförsäkringen

Måste företag ha egendomsförsäkring?

Med egendomsförsäkringen, som ingår i vår företagsförsäkring, får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Läs mer och teckna Företagsförsäkring

Egendomsförsäkring ingår i vår företagsförsäkring

I våra företagsförsäkringar ingår en egendomsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om dina föremål drabbas av skada.

Egendomsförsäkringen gäller för:

  • skador som orsakats av en brand eller explosion
  • elskador som orsakats av exempelvis blixtnedslag och kortslutning
  • skador som orsakats av inbrott och stöld
  • skador som orsakats av storm, hagel och andra naturskador
  • skador som orsakats genom läckage

Försäkringen gäller som regel inom Norden, men det finns också möjlighet att utöka skyddet att gälla för ett annat geografiskt område om behov finns.

Vad menas med egendom?

Med egendom menas i detta sammanhang lösa föremål och innehåll som finns på arbetsplatsen. Det kan vara saker som används av företaget för dagligt bruk, saker som ska säljas vidare till kund eller saker som är köpt eller hyrt av företaget.

Skillnad mellan egendomsförsäkring och hemförsäkring

Om du exempelvis är frilansare och hanterar många av dina arbetsuppgifter hemifrån så kan det ibland inte vara helt tydligt för var gränsen går mellan hemförsäkringen och företagsförsäkringen. Vi exemplifierar.

Om din mobil går sönder när du använder den i företaget eller om den är köpt med momsavdrag, så täcks inte detta av din hemförsäkring. Din hemförsäkring skyddar inte det som hör till ditt företag och det är här egendomsförsäkringen kommer in i bilden.

Vill du veta mer?

Tveka inte då att kontakta oss så hjälper vi dig med att hitta en företagsförsäkring som passar dig och ditt företag.