Avbrottsförsäkring

En egendomsskada följs ibland av ett avbrott i verksamheten. Därför är en avbrottsförsäkring nödvändig för många företag ifall verksamheten skulle drabbas av exempelvis en brand eller vattenskada som påverkar företagets möjlighet till normal drift. Försäkringen omfattar också i de flesta fall avbrott till följd av att el, vatten, telefoni eller data upphört att fungera.

Avbrottsförsäkring
Avbrottsförsäkringens syfte är att täcka de förluster som uppstår på grund av en inträffad egendomsskada.

Därför är avbrottsförsäkringen en viktig del av företagsförsäkringen

Avbrottsförsäkringens syfte är att täcka de förluster som uppstår på grund av en inträffad egendomsskada. Försäkringen ersätter de fasta kostnader som företaget fortsatt behöver betala som exempelvis hyra, men också den eventuella uteblivna vinst som företaget skulle ha gjort om skadan inte hade inträffat. Utöver detta kan även extrakostnader komma att ersättas för att verksamheten ska kunna fortlöpa.

Avbrottsförsäkring ingår i de flesta av våra företagsförsäkringar

I de flesta av våra företagsförsäkringar ingår en avbrottsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om verksamhet inte kan fortlöpa som vanligt på grund av att din egendom skadats. Avbrottsförsäkringen gäller för:

  • Skador som orsakats av en brand eller explosion
  • Elskador som orsakats av exempelvis blixtnedslag och kortslutning
  • Skador som orsakats av inbrott och stöld
  • Skador som orsakats av storm, hagel och andra naturskador
  • Skador som orsakats genom läckage

Olika typer av avbrott

Ett verksamhetsavbrott kan uppstå av olika anledningar, exempelvis genom att en brand uppstår. Det kan också ske genom att personer på företaget blir sjukskrivna vilket gör att verksamheten inte kan fortsätta som planerat. Avbrott som uppstår på grund av att personer på företaget blir sjuka ingår inte i företagsförsäkringen. Då behöver du teckna en sjukavbrottsförsäkring.

Vill du veta mer?

Tveka då inte att kontakta oss så hjälper vi dig med att hitta en avbrottsförsäkring som passar dig och ditt företag.