Toyota Business Plus

Märkesförsäkring för Toyota

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Innehåll
Självrisk
10 % av ett prisbasbelopp*

Personskador och skador på andras egendom.

5 % av ett prisbasbelopp

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

5 % av ett prisbasbelopp/0 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av spricka eller ett stenskott. Behöver du byta rutan är självrisken 5 % av ett prisbasbelopp, vid lagning är självrisken 0 kr.

5 % av ett prisbasbelopp**

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen.

5 % av ett prisbasbelopp

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel vid punktering.

20 % av kostnaden minst 5 % av ett prisbasbelopp

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

5 % av ett prisbasbelopp/3 500

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år eller har körts längst 15 000 mil. För hybridkomponenter 20 000 mil. Självrisk 5 % av ett prisbasbelopp upp till 10 000 mil. Efter 10 000 mil är självrisken 3 500 kr.

5 % av ett prisbasbelopp

Om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador på inredningen i en bil som är bil högst åtta år gammal. För lätt lastbil ersätts endast skador på inredningen i förarkupén.

0 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

10 % av ett prisbasbelopp

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. Om du har vagnskadegaranti kan det vara en annan självrisk.

 

Tilläggsförsäkring Extra

Ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder. Gäller under reparationstiden och högst 90 dagar. Om du inte vill ha en hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kr per dag.

0 kr

Lägre självrisk om du krockar med ett djur. Utan tilläggsförsäkringen Extra är självrisken samma som för vagnskada.

Halva självrisken för vagnskada

Lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil. Utan tilläggsförsäkringen Extra är självrisken samma som för vagnskada.

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kr.

** Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Toyota Business Plus

Försäkringen för dig som har Toyota som företagsbil

Tillsammans med Toyota har vi tagit fram en specialanpassad försäkring för dig som kör Toyota i arbetet. Försäkringen täcker de vanligaste skadorna som du kan råka ut för.

  • Service & reparation hos auktoriserad Toyotaverkstad
  • Allrisk om du tankar fel drivmedel, tappar bort bilnyckeln eller skadar inredningen
  • Maskinskada och elektronikskydd upp till tio år, max 15 000 mil

Villkor & förköpsinformation

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner den så har du den tillgänglig.

Villkor för Toyota business plus

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.