Information till programvaruleverantörer (ERP)

Här får du all information du behöver för att utveckla och bygga filformat som är anpassade enligt Länsförsäkringars tekniska manualer.

MIG-filer

  • 1 MIG för pain001/pain002
  • MIG för camt053
  • MIG för camt054
  • Teknisk beskrivning av MIG-filerna

Exempelfiler

Kontakta oss

programlev@lansforsakringar.se