Övergång till betalningar i ISO-format

I framtiden kommer den nya internationella formatstandarden ISO 20022 användas för att skicka betalfiler till banken. Den ersätter successivt nuvarande nationella filformat som används för svenska betalningar/betalningsinformation.

Du som skickar betalningar och löner samt får återrapporteringar via fil kommer att få tjänster som är anpassade till ISO 20022. Du kan välja:

  • Betaltjänst via fil (pain.001)
  • Lönetjänst via fil (pain.001)
  • Rapporteringstjänst
  • Kontoutdrag via fil (camt.053)

Det här behöver du för att kunna skicka filer i formatet ISO 20022:

  • Ett affärssystem som är anpassat för formatet ISO 20022
  • Kommunikationssättet Filöverföring via internettjänsten
  • Avtal med oss om Betaltjänst-, Lönetjänst- och/eller Rapporteringstjänst via fil.

Kommande erbjudande i ISO-format

Under senare delen av 2023 kommer du att kunna skicka betalningar och löner samt få återrapporteringar via filtjänster som är anpassade för ISO 20022. Du som vill kan fortsätta att använda Bankgirots produkter och tjänster tills vidare.

Betaltjänst via fil

Du registrerar betalningar till leverantörer i ert affärssystem och skapar en betalningsfil (pain.001) med betalningsuppdrag. Betalningar kan göras till Bankgiro, Plusgiro och till kontonummer. Betalningsfilen skickas till oss med Filöverföring via internettjänsten och betalningarna utförs på betalningsdagen. I ISO-filer kan inte värdeavier ställas ut och kreditfakturor kan inte skickas.

Du får en statusrapport (pain.002) om någon betalning inte går att genomföra. Genomförda betalningar kommer att finnas med i kontoutdrag via fil (camt.053 inklusive detaljuppgifter).

Lönetjänst via fil

Du registrerar företagets löneutbetalningar i ert lönesystem och skapar en lönefil (pain.001). Löneutbetalningar kan göras till löntagarens kontonummer. Lönefilen skickas till oss med Filöverföring via internettjänsten och dina anställda får sin lön utbetald på lönedagen.

Du får en statusrapport (pain.002) om någon löneutbetalning inte går att genomföra. Lönesumman som dragits från företagets konto kommer att finnas med i kontoutdrag via fil (camt.053).

Kontoutdrag via fil:

Du får ett dagligt kontoutdrag (camt.053 inklusive detaljuppgifter) med samlad information om saldo och alla in- och utbetalningar inklusive detaljuppgifter på företagets konto. Du laddar ner filen till ert affärssystem från Filöverföring via internettjänsten.

Du kommer att få mer information om vårt erbjudande framöver.

Information till programvaruleverantörer (ERP)

Här hittar du all information för att utveckla och bygga stöd för Länsförsäkringars tjänster.