Vad kostar det att anställa?

Har efterfrågan på vad du erbjuder blivit så pass stor att det är dags att expandera. Och nu står du i valet och kvalet om du ska och kan anställa? Kul, du har kommit en bra bit på vägen i ditt företagande.

Vad kostar det att anställa?

Funderar du på om du har råd att anställa och vilka marginaler som behövs för att gå runt och lyckas med din lönsamhet? Vi förstår. Därför ska vi här gå igenom hur du räknar ut lönekostnaden för en anställd, hur stor arbetsgivaravgiften är samt varför den varierar och prata om att anställa per timme jämfört att anställa med månadslön.

Ett stort steg med många fördelar

Att anställa innebär ett nytt ansvar, både med ansvaret för en annan person och med ansvaret för att klara den extra utgiften som det innebär. Men det bidrar också till helt nya möjligheter! Med vårt starka skyddsnät i Sverige tillkommer arbetsgivaravgifter på lönen (våra sociala avgifter) och det kan upplevas som en stor utgift som tillkommer vid anställning, men det täcker in vår sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård. Så även om det innebär en extra kostnad för dig och ditt företag är det framförallt en investering till att utvecklas och expandera. Och du får in nya tankar och idéer till din verksamhet.

Nu ska vi gå igenom hur mycket det egentligen kostar att anställa.

Hur mycket kostar en anställd?

Det finns olika utgifter utöver lönen som kan vara bra att ha koll på vid en lönesättning. Utöver avtalslönen behöver man tänka på dessa tre poster:

 • Semestertillägg – beräknas med 12 % på avtalslönen
 • Arbetsgivaravgifter (sociala avgifter) – 31,42 % på bruttolönen
 • Försäkringskostnader (ca 5 % på bruttolön) och särskild löneskatt på pensionsavgift (SLP) är 24,26%. Varav pensionsavgiften är ca 4,5 % av försäkringskostnaden)

För att göra det lite enklare visar vi med ett exempel nedan, spana in så blir det förhoppningsvis tydligare.

Såhär gör du en löneuträkning

Säg att avtalslönen är 30 000 kr

 • Semestertillägg: 30 000 x 0,12 = 3 600 kr (bruttolönen blir 33 600 kr)
 • Arbetsgivaravgift: 33 600 x 0,3142 = 10 557,12 kr
 • Försäkringskostnad: 33 600 x 0,05 = 1680 kr
  (Pensionsavgift: 33 600 x 0,045 = 1 512 kr (del av försäkringskostnad)
 • Särskild löneskatt på pensionsavgift: 1512 x 0,2426 = 366 kr

Tillkommande utgifter förutom lön blir därmed: 16 203 kr

Total lönekostnad: 46 203 kr

Så räkna med ett påslag på cirka 54 % på den avtalade lönen.

Känner du dig ändå osäker? På verksamt.se kan du med hjälp av ett interaktivt verktyg snabbt beräkna vad en anställd kostar

Om du bara vill räkna ut arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaravgiften är detsamma som sociala avgifter och den består av 7 delavgifter. Arbetsgivaravgiften är olika beroende på den anställdes ålder, men den allra vanligaste procentsatsen är 31,42 procent. Procentsatsen multiplicerar du med bruttolönen och får då fram den anställdas arbetsgivaravgift.

 • För den som är född efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42% (10,21% med växa-stöd, se faktaruta ovan).
 • För den som är född 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36% (10,21% med växa-stöd).
 • För den född 1937 och tidigare betalar du bara särskild löneskatt med 6,15% (0% med växa-stöd).
 • För den som som har fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar 25 000 kronor i månaden eller mindre betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21%.

Olika sätt att anställa

Du går säkert i tankarna om det är smartare att anställa någon på timme än att erbjuda någon en månadslön? Vi skulle säga att beroende på vilken bransch du verkar inom och hur mycket du vet om framtiden avgör om du ska satsa på en timanställd eller en månadsanställd. En månadsanställd har sina fasta arbetstid per månad medans du med en timanställd har mer flexibilitet att justera timmarna utifrån efterfrågan.

Vad en timanställd kostar får du fram med samma uträkning som exemplet ovan, löneuträkningen. Skillnaden här är att en timanställd har ett timarvode som multipliceras med antalet arbetade timmar under en månad. Och utifrån den summan lägger du på semestertillägg, arbetsgivaravgift och övriga avgifter. Så skattemässigt spelar det ingen roll vilken anställningsform du väljer, däremot betalas timlönen ut månaden efter arbetad tid och månadslön betalas ut innevarande månad. Dessutom kan en timanställd ibland få sitt semestertillägg utbetalt vid varje lön medans någon med månadslön får sin semesterersättning genom betald ledighet.

Så räknar du ut sjuklön

Såklart kan alla bli sjuka och det är något du behöver ha i åtanke när du anställer. Men vad kostar det dig om din anställda blir sjuk? De första två veckorna är det du som arbetsgivare som betalar ut sjuklön, sedan sker det från Försäkringskassan med läkarintyg. Sjuklönen motsvarar 80 procent av den avtalade lönen. Från den anställdas sjuklön görs sedan ett karensavdrag. Det är ett engångsavdrag som motsvarar 20 procent av sjuklönen per vecka. Nedan hittar du uträkningar för:

Titta även på filmen Så här fungerar karensavdraget

Hoppas du nu känner dig lite tryggare med vad det innebär att anställa. Känn dig stolt att du kommit såhär långt med ditt företag!