Starta aktiebolag

Att starta aktiebolag är att starta ett företag som du både äger och är anställd i. Det kräver en del förberedelser och ett startkapital men när du väl är igång är du inte personligt ansvarig för företaget som i en enskild firma.

Starta aktiebolag

Vad innebär det att starta aktiebolag?

Att starta ett aktiebolag innebär att du startar ett företag som inte är knutet till dig som privatperson på samma sätt som en enskild firma är. Ett aktiebolag är en juridisk person - med ett företagsnamn, som kan ha anställda och äga saker. Aktiebolag är den vanligaste företagsformen om det är flera som ska starta företag tillsammans.

Fördelar aktiebolag: 

 • Du har inget personligt ansvar över företagets skulder.
 • Ni kan vara fler än en ägare genom att fördela aktierna i bolaget.
 • Det blir lättare för dig att skilja företagets ekonomi från din privata.
 • Ditt företagsnamn får skydd i hela Sverige i samband med att du registrerar företaget hos Bolagsverket.

Innan du startar aktiebolag, tänk på att... 

Du behöver minst 25 000 kronor i startkapital (aktier) som måste intygas av banken. Du behöver vara kund hos banken för att få ett intyg. Det är mycket administration innan du är igång. Bland annat behöver du börja med att upprätta företagets stiftelseurkund - ett dokument som bland annat bestämmer vad aktierna ska vara värda. Och årligen behöver du lämna in årsredovisning till Bolagsverket. 

Så startar du aktiebolag steg för steg

 1. Banken

  Du börjar med att upprätta stiftelseurkund - ett dokument som beskriver vad aktierna är värda. Du ser till att du har minst 25 000 kronor i startkapital tillgängligt. Slutligen får du ett intyg av banken.

 2. Bolagsverket

  Bolagsverket registrerar ditt företag. Inom fyra veckor efter registreringen ska du anmäla verklig huvudman - den eller de som ytterst kontrollerar företaget.

 3. Skatteverket

  Hos Skatteverket ansöker du om F-skatt. 

Ta ut lön eller uttag?

Du väljer själv hur mycket lön och vinst du tar ut. Skulle du bli sjuk, är det viktigt att du har tagit ut en lön för att rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Din SGI räknas fram utifrån hur hög lön du har tagit ut. Om du tar ut låg lön eller utdelning istället för lön, riskerar du att inte få någon sjukpenning från Försäkringskassan. 

En del väljer att teckna sjukförsäkring för att garantera en inkomst.  

Du kanske också är intresserad av

Starta enskild firma - så gör du

Om du väljer att starta enskild firma behöver du inget startkapital och du är snabbt igång.

Fler fördelar

Tar du rätt betalt?

Att ta rätt betalt upplevs ofta svårt och det är något som många småföretagare grubblar över. Så, hur gör du?

Till checklistan