Så skyddar du företaget vid skilsmässa

Även om din relation just nu är en dans på rosor, visar statistik att många äktenskap tyvärr slutar i skilsmässa. En skilsmässa kan slå hårt mot dig som företagare - i värsta fall kan du behöva lämna halva företaget till din respektive. Det finns dock några saker du kan göra för att säkra upp om relationen går i stöpet.

Så skyddar du företaget vid skilsmässa

Om du inte skrivit äktenskapsförord kan både en enskild firma och ägandet i ett aktiebolag, liksom ditt privata pensionssparande komma att ingå i en bodelning. Därför är det bra att veta vad du kan göra för att vara trygg.

Vad händer med företaget?

Om ni inte skrivit äktenskapsförord ingår en enskild firma, och tillgångarna som hör till, i en framtida bodelning och delas alltså lika mellan parterna vid en skilsmässa.

Samma gäller aktier i ett aktiebolag. Den ena parten måste lösa ut den andra för att få fortsätta att äga bolaget. Finns det inte tillräckligt med pengar för att lösa ut den ene övergår hälften av aktierna till den andre. Det kan bli en lite knepig situation att genom en skilsmässa då bli kompanjoner.

Vad händer med pensionssparandet?

Tjänstepensionen räknas in i bodelningen om du är egenföretagare då du är din egen arbetsgivare, har tjänstepension i ditt eget namn och kan förfoga över den i stor utsträckning själv. Detta gäller oavsett hur affärsverksamheten går.

Har du istället enbart ett privat pensionssparande, exempelvis på ett ISK eller i en kapitalförsäkring, ingår även det vid en bodelning om det inte finns något äktenskapsförord.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Tjänstepensionen räknas också in i bodelningen om du är egen företagare då du är din egen arbetsgivare, har tjänstepension i ditt eget namn och kan förfoga över den själv. Detta gäller oavsett hur affärsverksamheten går.
Trifa Chireh, pensionsekonom

Fyra utvalda tips

 1. Var noga - skriv äktenskapsförord

  Om du vill att dina aktier i företaget enbart ska vara dina, är ett äktenskapsförord jätteviktigt. I det kan du också reglera ditt privata sparande som bara ditt. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det vara skriftligt, undertecknat av er båda och registrerat hos Skatteverket.

 2. Glöm inte kompanjonavtalet

  Är du ägare av ett företag med flera delägare är det viktigt att ni skriver ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal. Där reglerar ni exempelvis vad som ska hända med era andelar om en av delägarna separerar från sin partner.

  Man kan till exempel skriva som ett krav att varje delägare måste göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord.

 3. Att ge aktier som gåvor

  Om du vill ge aktier i ditt företag i gåva, till exempel till dina barn eller andra familjemedlemmar, är det viktigt att du alltid skriver ett gåvobrev och anger gåvan som enskild egendom. På så sätt har du skyddat dina aktier vid en eventuell bodelning.

 4. Bonustips - skydda den svagare parten

  Ta hand om din partner. Det kan du göra genom att starta ett specifikt sparande, till exempel en kapitalförsäkring, till den andra personens fördel som en enskild egendom. Se det som en kompensation för att du kunnat lägga tid och ork på att bygga upp din verksamhet.