Vi hjälper dig med bokslutet

Snart är det dags för årsbokslut – vi guidar dig till hur du kan göra det snabbare och bättre. Vi hjälper dig med hur du exempelvis kan placera pengar och ger råd om hur du kan förbättra bolagets resultat.

Vi hjälper dig med bokslutet

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är sammanställning av ett företag eller organisations bokföring och tas fram vid räkenskapsårets slut. Bokslutet ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. Alla företag är skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Det är bolagsformen som avgör om ditt företag ska lämna in ett årsboksavslut eller en årsredovisning – enskilda firmor gör årsbokslut som ska lämnas in med deklarationen i maj medan aktiebolag ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket senaste sju månader efter avslutat räkenskapsår.

Förstärk pensionen med en extra inbetalning

I samband med bokslutet vet du mer om hur bolagets resultat och likviditet ser ut. Företagets ägare har möjlighet att förstärka sin pensionssituation i samband med årsbokslutet med en extra inbetalning på sin pensionsförsäkring. Ägarna kan spara upp till 35 procent av sin inkomst som en avdragsgill kostnad för bolaget.

Mer om tjänstepension

Ändra inkomst och pensionspremie

I samband med bokslut bestämmer ofta ägarna vilken inkomst de bör ta det kommande verksamhetsåret. Inkomsten ligger till grund för många delar i ägarens person- och pensionsförsäkring, bland annat sjukförsäkringen som skyddar dig vid långtidssjukskrivning och vilken storlek ägaren bör ha i sitt sparande till tjänstepensionen.

Revidera befintlig och upprätta ny budget

Inför årsbokslut kan det vara en god idé att revidera innevarande års budget för att den ska vara aktuell inför bokslutet. En reviderad budget avspeglar verkligheten bättre än den ursprungliga budgeten, då den tar hänsyn till avvikelser som kan uppkomma under budgetperioden, som exempelvis ändrade räntekostnader samt inflationsjusteringar. Budgetrevideringen är något som dessutom kan ligga till grund för nästa års budgetarbete.