Traditionell förvaltning

Du som pensionssparar i traditionell förvaltning har ett sparande med en garanterad lägsta nivå på dina utbetalningar. Du kan inte starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning men i många fall kan du ändra din befintliga försäkring till Nya Trad.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Ändra till Nya Trad

Här kan du läsa om våra traditionella förvaltningsformer och om möjligheten att ändra ditt sparande till Nya Trad. Du kan även ändra från fondförvaltning till Nya Trad i en befintlig försäkring hos oss på Länsförsäkringar inför att din pension ska börja betalas ut, där så är möjligt enligt villkoren. Till exempel Pensionsplan tecknad före 1 oktober 2011 eller Privat Pension tecknad före 1 januari 2010.