Vi ger tillbaka 100 miljoner i november

Vi är så glada att kunna meddela att vi ger pengar tillbaka i år till våra sakförsäkringskunder - det vi kallar återbäring.

Vårt bolag har haft en stabil utveckling de senaste åren trots en turbulent omvärld. Det gör att sakförsäkringskunderna – nästan var tredje sörmlänning – får dela på 100 miljoner i återbäring.

 - Det känns bra att vi är ett bolag med uthållighet som kan vara en trygg och långsiktig aktör för våra kunder även när marknaden är turbulent. 100 miljoner kronor är en rejäl återbäring och att kunna ge tillbaka till kunderna i dessa tider när inflationen och kostnaderna stigit är jag väldigt glad för, säger Lena Högfeldt, vd på Länsförsäkringar Södermanland.

Utbetalning i november

Återbäringen kommer att komma in på kunders konton i november och baseras på premier som betalats in under 2022. Oftast innebär det att kunder med fler försäkringar får mer återbäring.

Våra kunder är våra ägare

Vi är ett kundägt bolag. Det innebär att våra försäkringskunder äger oss. När det går bra för oss ger vi pengar tillbaka.

 

Se alla nyheter