Var tredje företagare har inte tänkt igenom vad som ska hända med företaget vid dödsfall

Gränsen mellan eget företag och privatliv är tunn och ofta är familjen involverad i företaget. Men alltför få företagare har tänkt igenom hur ett dödsfall kan hota företagets existens och familjens ekonomiska framtid. – Vi ser i en undersökning vi gjort att 27 procent inte vet eller ens har funderat över vad som ska hända med företaget vid ett eventuellt dödsfall, säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Det vanligaste är att företagaren tecknat livförsäkring till skydd för familjen (43 procent) och näst vanligast är att ha skrivit testamente (32 procent) följt av kompanjonsavtal (21 procent).

– Om det otänkbara som ett dödsfall skulle ske är det i alla fall tryggt att veta att ekonomin är ordnad för familjen. När en enskild näringsidkare avlider övergår företagets tillgångar och skulder till dödsboet. Som dödsbodelägare ansvarar du för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter fram tills dess dödsboet är skiftat. Därför kan det vara bra att bestämma vem du vill ska ärva ditt bolag, säger Trifa Chireh.

Frågan som ställdes: Har du tänkt igenom vad som skulle hända med ditt företag om du skulle avlida? Om ja,i vilka banor har du då tänkt är det...(Flera svar möjliga)

  Totalt AB HB Enskild firma
Livförsäkring till skydd för familjen 43 % 47 % 38 % 36 %
Testamente 32 % 30 % 32 % 36 %
Kompanjonsavtal/aktieägaravtal 21 % 27 % 17 % 5 %
Livförsäkring som faller ut i bolaget tex nyckelmannaförsäkring för möjlighet att kunna köpa kompetens att driva företaget vidare 13 % 14 % 16 % 7 %
Sett över bolagsstrukturen tex holdingbolag och verksamhet i annat bolag 11 % 14 % 8 % 2 %
Annat 6 % 6 % 3 % 6 %
Nej\Vet inte 27 % 24 % 23 % 35 %

– Vad gäller företaget kan man tillfälligt behöva ”köpa” kompetens att driva företaget vidare och då är det bra med en livförsäkring som faller ut till förmån för företaget, säger Trifa Chireh.

Trifas tips på vad du som företagare bör ha koll på

Make ärver företaget
Makar ärver som huvudregel varandra. Den efterlevande makan/maken ärver med fri förfoganderätt. Vill du att någon annan än efterlevande make ska ärva företaget måste du upprätta ett testamente där du anger vem som ska ärva det. Kom också ihåg att särkullbarn ärver före efterlevande maka/make om inte annat anges i ett testamente.

Sambo ärver inte företaget
Sambor ärver inte varandra och har ingen arvsrätt till företaget. Om du vill att efterlevande sambo ska ärva ditt företag måste du skriva ett testamente. Detsamma gäller om du och sambon äger varsin del i företaget. Om det finns barn (gemensamma barn eller särkullbarn) har dessa trots testamente rätt att få ut sin laglott omedelbart när du avlider.

Fler delägare? Skriv aktieägaravtal och hembudsklausul
Är ni fler delägare i företaget så skriv aktieägaravtal, hembudsklausul i bolagsordningen och teckna kompanjonförsäkring på varandra. Kompanjonförsäkring är en livförsäkring där ett försäkringsbelopp betalas ut till den som äger försäkringen om en av er avlider och bidrar till att kompanjonen kan lösa ut familjen eller den som ärvt aktierna. Hembudsklausulen gör att det går att styra vem som får köpa aktierna i företaget. Ta hjälp att skriva avtalen då det är viktigt att det bli just som ni önskar.

Digitalt stöd
För att underlätta för anhöriga finns efterlevandeguiden.se som är ett samarbete mellan Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Det är ett digitalt stöd för den som har förlorat en närstående. På webbplatsen finns en checklista där det finns tips om allt som behöver göras i samband med att någon avlider – allt från att kontakta kollegor till att säga upp avtal och kontakta banken om räkningar.
https://www.efterlevandeguiden.se/checklista

Observera
Ovanstående är ganska förenklat. Det kan finnas undantag och liknande som inte tagits upp i texten.

Om statistiken och undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus genom telefonintervjuer med 1000 företagare med upp till 49 anställda. Frågan som ställdes: Har du tänkt igenom vad du vill ska ske med din verksamhet om du hastigt skulle avlida? Om ja, i vilka banor har du då tänkt, är det… Livförsäkring till skydd för familjen/testamente/kompanjons eller aktieägaravtal/livförsäkring för bolaget/sett över bolagsstrukturen/annat/nej/vet inte

Se alla nyheter