Utökad flytträtt från och med 1 juli

Riksdagen har beslutat att utöka flytträtten för privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar så att den även gäller försäkringar tecknade före 2007. Sedan tidigare har många kollektivavtalade tjänstepensioner redan full flytträtt.

Vad innebär den utökade flytträtten?

-  Det är en lagändring som gör att fler pensioner går att flytta. Från och med 1 juli kan vi flytta våra individuella tjänstepensionsförsäkringar i fond- och depåförsäkringar tecknade före 2007, vilket inte var möjligt tidigare. Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige har tjänstepension. Det är den delen av pensionen som betalas in av arbetsgivaren. Tjänstepensionen kan vara kollektivavtalad genom fackliga förhandlingar eller bestäms direkt med dig som anställd som även kallas individuella tjänstepensionsförsäkringar. Lagändringarna gäller privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar då många kollektivavtalade tjänstepensioner har redan flytträtt.

Hur påverkar det mig som är kund hos Länsförsäkringar?

Du har nu möjlighet att flytta ihop ditt pensionssparande, få bättre överblick över din framtida pension och förbättra villkoren för ditt sparande. Det absolut viktigaste att tänka på när det gäller flytten är att det ska bli bättre.

Efter en lång karriär kan du ha din pension utspridd på flera ställen. Med tjänstepension på flera ställen och dessutom ofta ett privat bankengagemang någon annanstans blir det svårare att få överblick och att sköta tjänstepension på ett bra och enkelt sätt. Här kan det vara smart att samla ihop pensionen för att få bättre överblick över din totala sparande, eller bättre försäkringsavtal.

  • Man kan samla ihop sina olika pensionsförsäkringar till en befintlig försäkring. Om du har flera tjänstepensionsförsäkringar kan du alltså välja ut en av dem och flytta försäkringskapitalet i de andra till den.
  • Man kan flytta en tjänstepensionsförsäkring som är under pågående utbetalning. Det finns sedan ett antal år tillbaka möjlighet till att kunna flytta tjänstepensionskapital till ett annat bolag innan man påbörjade utbetalningen. Men nu ska det vara möjligt att kunna flytta även efter man börjar plocka pengarna om det var flyttbart innan man började lyfta pengarna.
  • Flytta och slå ihop gamla försäkringar utan pågående pensionsinsättningar, så kallade fribrev med både pågående och uppskjutna utbetalningar till en enda försäkring.
  • Du kan flytta individuella tjänstepensionsförsäkringar i fond- och depåförsäkringar tecknade före 2007.

Ta gärna hjälp av en rådgivare som kan begära in uppgifter om dina försäkringar via en informationsfullmakt. Utifrån fullmaktssvaret kan rådgivaren se om försäkringen är lämplig och riskfri att flytta

Läs mer om flytträtt och flytta pension

 

Se alla nyheter