Våra fullmäktigeledamöter i Eskilstuna och Strängnäs är nu valda

Stort tack till er som har gett förslag till fullmäktige och till er som har deltagit i valet. Nu är det klart vilka som är våra nya fullmäktigeledamöter.

I augusti och september fick våra kunder i Eskilstuna och Strängnäs möjlighet att via vår hemsida föreslå kandidater till vårt fullmäktige. Vi fick in ett stort antal intresseanmälningar och valberedningen gick igenom dem alla. Utifrån olika aspekter som till exempel kön, bostadsort och yrkesinriktning satte de samman en lista på valbara kandidater som sedan presenterats på hemsidan. De tog också hänsyn till att kandidater inte får vara anställda eller förtroendevalda i konkurrerade verksamhet, eller ha en anställning i bolaget.

Under två veckor i november kunde våra kunder logga in med BankID och rösta på de som nominerats. Och resultatet ser ni här nedan. Vi är glada att kunna presentera våra representanter i Eskilstuna och Strängnäs fr o m 1 januari 2020. De som är nya kommer att få en introduktionskväll av vår vd Anna-Greta Lundh, där hon presenterar bolaget närmare.

När bokslutet är klart kommer de och våra fullmäktigeledamöter från de andra kommunerna i Södermanland att få en genomgång av detta av vår ekonomichef och vd. Bolagsstämman är den 16 april, så ledamöterna ska i god tid innan haft möjlighet att göra sig bekanta med bolaget och sätta sig in i bokslutet. Av uppdraget för året återstår sedan ett möte i oktober då ledamöterna får aktuell information från bolaget och även ta del av ett intressant föredrag som anknyter till bolaget.

Vårt fullmäktige ska representera våra kunder, och det utses en fullmäktige för varje 1 500 kunder vi har. De är en länk till bolaget, kan man säga. Om du som kund har någon åsikt som du vill ska framföras till ledningen kan du kontakta någon av de som är valda i ditt distrikt. Kontaktuppgifter kommer att finnas på hemsidan framöver, innan dess går det bra att kontakta vd-assistenten på bolaget för kontaktuppgifter.

Eskilstuna

 • Amir Stephan Abdul-Ahad
 • Thomas Ackelid
 • Ann Kathrin Andersson
 • Jacek Basinski
 • Karin Eriksson
 • Björn Gustavsson
 • Johan Huldt
 • Per Hultén
 • Annette Joó
 • Pia Karjalainen Thunström
 • Annelie Kronqvist
 • Magnus Lord
 • Catharina Matsdotter
 • Manhal Muwaffak Adeeb
 • Anders Olsson
 • Anette Rogers
 • Phuc Tran
 • Urban Wallin

Strängnäs

 • Maria Hammarstedt
 • Johnny Hammarstedt
 • Jeanette Holmgren
 • Fredric Paus
 • Jan Thor
 • Johan Wetterberg

Se alla nyheter