Rykande färskt nummer av Investeringshjälpen

Välkommen till Investeringshjälpen. Här ger våra experter sin syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg för dig som sparare och därmed underlätta dina placeringsval.

Den svenska arbetsmarknaden ser stark ut, europeiska hushåll är mer optimistiska än normalt, amerikanska löner utvecklas väl och orderingången i Japan är fortsatt god. Vad betyder allt det här?

Investeringshjälpen februari 2019

Se alla nyheter