Gemensamma bolag

En stark bank- och försäkringsgrupp

Agria Djurförsäkring

Agria

Agria erbjuder flexibla försäkringar – i nära samarbete med djurägarorganisationer och veterinärer.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank

En av Sveriges största banker med lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning – ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank, ägt av 23 länsförsäkringsbolag.

Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag som erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension.

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek är en av Sveriges största aktörer på bolånemarknaden.

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar traditionell livförsäkring som är tecknad innan september 2011.

Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringar Sak AB

Ansvarar för att komplettera bolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov.

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB är den sammanhållande länken och det finansiella navet inom länsförsäkringsgruppen.

Wasa Kredit

Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering.