Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

Ny prövning

Om du tycker att vi inte har lyssnat på dina synpunkter eller inte är nöjd med beslutet kan du begära en ny prövning. Vänd dig till handläggaren som senast hanterade ärendet för att få hjälp med detta.

Överprövning

Är du fortfarande inte nöjd med det beslut du fått efter ny prövning kan du få ditt ärende slutligt prövat i vår interna överprövningsnämnd. Nämnden prövar de flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar, ansvars-, vållande- och värderingsfrågor. 

Anmälan till nämnden gör du skriftligt där du också beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras. Prövningen är kostnadsfri för dig. Anmälan skickas till:

Klagomålsansvarig
Länsförsäkringar Södermanland
Box 147
611 24 Nyköping

Klagomålsansvarig

Om du har frågor angående vår klagomålshantering är du välkommen att kontakta Länsförsäkringar Södermanlands Klagomålsansvarig, Madelene Karlsson:

 • Skicka skriftligt brev till:
  Länsförsäkringar Södermanland
  Box 147
  611 24 Nyköping eller,
 • Ring (växeln) 0155-48 40 00

Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 22336, 250 25 Helsingborg.
 • Övriga ärenden
  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508-860 00. Besöksadress är Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor
Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentupplysning
Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan