Städa Sörmland – en vinst för miljön och idrottslag

Genom Städa Sörmland vill vi erbjuda fler idrottslag i regionen möjlighet att tjäna pengar till sin lagkassa samtidigt som de gör en stor miljöinsats i sin kommun där Länsförsäkringar Södermanland verkar.

Tillsammans bidrar vi till en närmiljö fri från skräp och de lokala föreningarna får möjlighet att förverkliga sina drömmar tack vare ersättningen som städningarna bidrar till.

Inom ramen för Städa Sörmland kommer idrottsungdomar i Sörmland under en och samma helg att städa i sina kommuner och närområden. Syftet med genomförandet är vidare att bygga ett livslångt lärande om skräpets påverkan på vår miljö hos de ungdomar och ledare som deltar. Även medarbetare på Länsförsäkringar Södermanland bjuds in att delta under städningen.

Städa Sörmland jobbar för ett skräpfritt Sverige och stöttar ungdomsidrotten genom att ge föreningar och lag uppdrag att städa sin närmiljö. Deltagarna får en miljöutbildning inför utförandet och föreningen får en ersättning för utfört uppdrag.

Städa Sörmland