Föreningshjälpen - stöd till föreningar i coronakrisen

Coronapandemin har skapat en kris i vårt samhälle. Många föreningar i vårt län drabbas hårt av coronapandemin: uteblivna intäkter på grund av inställda evenemang, restriktioner som påverkar hur verksamheten kan bedrivas, ökat behov av stöd till utsatta barn och ungdomar. Sannolikt kommer krisen ha effekter på samhället långt efter att den värsta smittspridningen är över. För Länsförsäkringar Södermanland är det självklart att hjälpa vårt lokala samhälle i den ekonomiska och samhälleliga kris vi hamnat i.

Vi vill hjälpa till att minska de negativa effekterna för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa i spåren av coronapandemin. Därför har vi skapat Föreningshjälpen.

Ett utökat stöd till föreningar i Södermanland

Föreningshjälpen är ett initiativ där idrottsföreningar och föreningar som arbetar för att minska psykisk ohälsa och utsatthet hos barn och ungdomar kan ansöka om bidrag upp till 10 000 kronor för att täcka merkostnader som uppstår till följd av coronakrisen.

Vad kan föreningar söka stöd för?

  • Merkostnader för att ställa om sin verksamhet. Föreningar som har inomhusträning eller träning där utövarna har närkontakt måste ställa om sin träning efter restriktionerna för att minska smittspridning. Bidraget ska vara en hjälp för att ställa om sin verksamhet under en tid, så att barnen/ungdomarna kan fortsätta träna och föreningen fortsätta finnas kvar.
  • Merkostnader som uppstått på grund av inställda cuper/matcher/evenemang.
  • Stöd för arbete för att på olika sätt minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
  • Stöd till att stötta utsatta barn och ungdomar.

Ansökningsförfarande

Föreningar ansöker om bidrag via formuläret nedan. Föreningen måste vara ideell, politiskt och religiöst obunden och bedriva verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i Södermanlands län. Vi bedömer ansökningarna löpande och lämnar besked om beslut allteftersom, senast fem arbetsdagar efter att ansökan kommit in. Vi motiverar inte våra beslut och besluten kan inte överklagas.

Rapportering

Vi vill ha en skriftlig redovisning från föreningen om hur pengarna använts. Redovisningen mejlas till kommunikation@lfs.se senast 31 december 2020.

Samtycke om publicering

Vi kommer berätta vilka föreningar som fått stöd via Föreningshjälpen, till exempel i sociala medier. I och med att en förening skickar in ansökan lämnar föreningen samtycke till att vi får berätta om föreningen i vår kommunikation.

Tack till Länsförsäkringar Älvsborg för idén!

Kontaktuppgifter

Jag är införstådd med att genom att skicka in förfrågan om stöd och om jag får det, måste jag skicka in en skriftlig redovisning om hur pengarna har använts till kommunikation@lfs.se senast 31 december 2020. Jag godkänner att Länsförsäkringar Södermanland i sin kommunikation berättar om att föreningen har fått stöd genom Föreningshjälpen.

* Vad kan föreningar söka stöd för?

  • Merkostnader för att ställa om sin verksamhet. Föreningar som har inomhusträning eller träning där utövarna har närkontakt måste ställa om sin träning efter restriktionerna för att minska smittspridning. Bidraget ska vara en hjälp för att ställa om sin verksamhet under en tid, så att barnen/ungdomarna kan fortsätta träna och föreningen fortsätta finnas kvar.
  • Merkostnader som uppstått på grund av inställda cuper/matcher/evenemang.
  • Stöd för arbete för att på olika sätt minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
  • Stöd till att stötta utsatta barn och ungdomar.