Föreningshjälpen - stöd till föreningar i coronakrisen

Vi vill hjälpa till att minska de negativa effekterna för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa i spåren av coronapandemin. Därför har vi skapat Föreningshjälpen.

Ett utökat stöd till föreningar i Södermanland

Föreningshjälpen är ett initiativ där idrottsföreningar och föreningar som arbetar för att minska psykisk ohälsa och utsatthet hos barn och ungdomar kan ansöka om bidrag upp till 10 000 kronor för att täcka merkostnader som uppstår till följd av coronakrisen.

Ansökan

De pengar vi avsatt till Föreningshjälpen är slut och ansökan är därför stängd.

Rapportering

Föreningar som har fått stöd från Föreingshjälpen skickar in en redovisning från föreningen om hur pengarna använts. Redovisningen mejlas till kommunikation@lfs.se senast 31 december 2020.

 

Tack till Länsförsäkringar Älvsborg för idén!