Våra kunder är också våra ägare

Vi ägs av våra försäkringskunder. För att våra ägares röster ska bli hörda, har vi ett fullmäktige där de representanteras.

Fullmäktige består av 64 ordinarie ledamöter och är det högsta beslutande organet i bolaget. Antalet ledamöter bestäms av antalet kunder i kommunen. Fullmäktigeledamöter väljs på tre år och varje år är det val i några av våra nio valdistrikt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

Kriterier för att bli fullmäktige

För att kunna bli en kandidat till fullmäktige måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • kandidaten måste ha minst en sakförsäkring i Länsförsäkringar Södermanland.
 • kandidaten måste vara folkbokförd eller ha sitt säte i valkommunen.

Kandidaten får inte:

 • vara styrelseledamot eller anställd i Länsförsäkringar Södermanland.
 • vara försäkringsförmedlare (försäkringsmäklare eller franchisetagare).
 • vara anställd eller ha styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Länsförsäkringar Södermanland.

Fullmäktiges roll

Fullmäktige är länken mellan ägarna och bolaget. Det är viktigt att våra fullmäktigeledamöter är intresserade av verksamheten och tar ansvar för att föra våra ägares talan. Att vara fullmäktigeledamot hos Länsförsäkringar Södermanland är också att vara en ambassadör för oss. I gengäld har ledamoten möjlighet att påverka bolaget och får ett brett kontaktnät i Södermanland.

När fullmäktige samlas till ordinarie bolagsstämma behandlar de ärenden som att:

 • fastställa resultat- och balansräkning.
 • besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och vd.
 • utse styrelseledamöter.
 • utse valberedning.
 • utse revisor för granskning av styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper.

Förutom ordinarie bolagsstämma, träffas fullmäktige vanligtvis två gånger per år.

Så går valet till

När sista dag att föreslå kandidater till fullmäktige passerat, kontaktar valberedningen de kandidater de nominerar till fullmäktige. Under två veckor i november sker valet och då får du rösta på de nominerade via vår hemsida eller per post.

Vill du veta mer?

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att mejla till fullmaktige@lfs.se eller ringa Lotta Hellstadius på
tfn 0155-48 41 05.