Finansiering för ditt företag

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Samla din ekonomi och dina försäkringar på ett och samma ställe så att du får mer tid över till annat. Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om lån och krediter

Låna förmånligt hos oss

Om du har ett finansieringsbehov kan du som företagare låna förmånligt hos oss. Du väljer bland lån och krediter för din fastighet, din rörelse och dina maskiner. Lånen anpassas efter dig och de behov som finns i din verksamhet. 

Flexibla lånealternativ upplevs som viktiga av många. Det gäller både när det handlar om att utjämna eventuella nedgångar i likviditeten och större investeringar för att öka exempelvis produktiviteten.

Vi kan erbjuda olika finansieringslösningar utifrån dina behov. 

Företagslån

Våra företagslån underlättar för dig som behöver hjälp med finansiering av olika typer av investeringar. Villkoren bestäms utifrån vilken typ av investering det är och vad som passar bäst för ditt företag och vår utlåningsränta är alltid individuell för varje låntagare. Amorteringsplanen anpassas efter investeringens livslängd.

Rörelsekredit

En kredit kan vara bra för att utjämna likviditeten och som en buffert vid oförutsedda händelser. Exempelvis vid säsongsvariationer eller om in- och utbetalningar kommer i obalans. Rörelsekrediten kopplas till ditt rörelsekonto.

Bankgaranti

I affärssammanhang är det vanligt att någon av parterna, eller båda, vill ha en säkerhet för att en affär ska genomföras enligt vad som avtalats. Säkerheten kan då vara en bankgaranti.

Leasing

Leasing innebär att du inte binder något kapital. Det är istället en form av långtidshyra där du nyttjar exempelvis bilen eller maskinen och vårt dotterbolag Wasa Kredit äger den.

Avbetalning

Avbetalning liknar ett vanligt banklån där du äger objektet och gör avskrivningar. Skulle du vilja extraamortera eller lösa skulden i förtid kan du göra det utan extra kostnad. Momsen är avdragsgill.


Finansiering för lantbruket

Lantbrukslån

Du kanske ska köpa en jordbruksfastighet eller redan har en gård och vill göra en omyggnad? Vi kan erbjuda såväl bottenlån som övrig finansiering.

EU-kredit

Har du sökt EU-stöd kan vi erbjuda dig en förmånlig kredit. Den är tänkt att överbrygga en tillfällig svacka i likviditeten tills EU-stödet betalas ut. Du kan välja att få finansieringen som ett lån eller som en kontokredit.

Byggnadslån

Ett byggnadslån är särskilt bekvämt när du ska bygga nytt, bygga om eller göra en tillbyggnad på en jordbruksfastighet.

Skadeförebyggande lån

När du bestämt dig för att bli Säker Gård eller Säker Hästverksamhet kan du också få ett mycket förmånligt lån utan säkerhet till skadeförebyggande investeringar. Utöver förmånligt lån får du även rabatt på försäkringar.