Ny nordisk betalplattform

För att möta kundernas behov av snabba, säkra och mer effektiva betaltjänster planeras en modern och bankgemensam plattform för betalningar inom Norden. Inom Länsförsäkringar förbereder och anpassar vi våra betaltjänster och system för den nya betalplattformen.

Vad innebär den planerade nya betalplattformen?

P27 Nordic Payments Platform är en nordisk satsning med målet att skapa en gemensam, modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden.

 

Den nya plattformen öppnar upp möjligheter för att utveckla nya produkter, tjänster och lösningar, för att möta framtidens kundbehov. Hanteringen av betalningar kommer bli enklare och effektivare. Några fördelar är att det går att skicka mer detaljerad information mellan betalare och betalningsmottagare. Betalningar kommer att kunna genomföras vid fler tillfällen under dagen och nå mottagaren samma dag.

 

På Svenska Bankföreningens hemsida kan du läsa mer om Ny nordisk betalningsinfrastruktur I Swedishbankers.

Hur påverkas jag som företagskund?

Det är främst företagskunder som använder Bankgirots produkter via filkommunikation som berörs av förändringen. En av förändringarna är att den internationella formatstandarden ISO 20022 ska användas för betalningar via filkommunikation istället för dagens nationella format.

Vi på Länsförsäkringar förbereder nu inför de förändringar som kommer på betalmarknaden. Bland annat en lösning för filbetalningar som är anpassade till formatstandarden ISO 20022.

Läs mer här.