Ansökan om sponsring

Länsförsäkringar Skaraborg vill stödja det lokala samhället och sponsrar föreningar och förbund inom till exempel idrott, kultur och andra samhällsinitiativ.

Länsförsäkringar Skaraborg ägs av våra kunder och verkar bara i Skaraborg. För oss är det naturligt att samarbeta med och stödja andra lokala verksamheter som engagerar och värdesätts av det lokala samhälle vi verkar i. 

Ansökan om sponsring kan göras vid tre tillfällen under året och ska vara hos oss senast 31 januari, 31 maj eller 30 september.

Vi sponsrar
Sökande ska vara föreningar, förbund eller annat initiativ. Sponsring kan ske inom lokal idrott, kultur och andra samhällsinitiativ.

Vid sponsringsförfrågningar prioriterar vi
Vår sponsring inriktas därför mot föreningar och evenemang där vi har möjlighet att nå våra kunder, deras anställda samt barn och ungdomar. Vid fördelning, så prioriterar vi där vi når störst marknadseffekt.

Våra etiska regler
En förutsättning för att teckna och behålla sponsringsavtal är att motparten inte förknippas med incidenter där etiska och moraliska värderingar kan ifrågasättas.

Den vi sponsrar ska:

  • Motverka all form av dopning och drogmissbruk 
  • Motverka all form av brottslighet och ekonomiska oegentligheter
  • Visa tolerans och respekt mot alla man möter i sin verksamhet
  • Inte tillåta någon form av nedvärdering, diskriminering eller mobbing
  • Ha ledare som agerar som föredömen i etiska frågor

Ansökan

Vill du ansöka om sponsring, kan du göra det i formuläret nedan.