Skärmhjälpen

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

"Det nya missbruket”

Digitaliseringen av samhället är en rörelse som pågått i flera decennier nu. För familjer och barn är introduktionen av smartphonen 2007 en milstolpe: Plötsligt gavs i princip obegränsad tillgång till sociala medier, datorspel och personligt utvald strömmande film dygnet runt överallt. Detta har gett oss ett helt nytt landskap för familjers vardag.

Att detta skifte kräver nya förhållningssätt och ny kunskap hos vuxna och barn är inte oväntat. Det vore snarare konstigt om det inte var så. Och eftersom vi vet att alla dessa skärmar skapar konflikter i många familjer och i vissa fall även försämrad psykisk hälsa så har vi satsat på föräldrautbildningen.

Vad kan skärmhjälpen.se ge?

Skärmhjälpen.se kan ge både vuxna och barn nya teoretiska kunskaper om digitalisering och psykologi, förslag på nya förhållningssätt till tekniken och varandra och praktiska tips att testa i sin vardag.

Varför gör Länsförsäkringar detta?

Länsförsäkringar är ett kundägt företag med en lång tradition att arbeta förebyggande inom mängder av områden, inte minst hälsa. Skärmhjälpen är ett initiativ i linje med denna filosofi, och genom att göra den kostnadsfri och öppen för alla hoppas vi både kunna bidra till både våra försäkringstagares och den breda allmänhetens hälsa.

Testa ditt skärmberoende

All skärmtid behöver inte vara dålig. Som med så mycket annat i livet handlar det om att hitta en balans. Därför har vi tagit fram Skärmhjälpen – ett verktyg där du kan få bättre koll på din digitala hälsa följt av en skräddarsydd utbildning som hjälper dig att förändra dina skärm(o)vanor.

Tips: Gör testet med hela familjen så får ni en gemensam bild av hur ert digitala liv ser ut.

Om innehållet

Innehållet är vetenskapligt förankrat och gjord av ett team av sakkunniga inom kommunikationsbranschen. 

Tio kurser

Via testet får du ett skräddarsytt upplägg som passar just dina skärmvanor. Men du kan också titta på de som du tycker känns intressanta.