Skaraborg Invest AB

Skaraborg Invest AB

Att hitta kapitalfinansiering är en verklig utmaning för de flesta tillväxtföretag. Skaraborg Invest AB skapar förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.

Företagare i Skaraborg har länge pekat på bristen på lokalt kapital som en stor utmaning. Därför startade Länsförsäkringar Skaraborg "Skaraborg Invest" tillsammans med Gothia Innovation, som driver och förvaltar Gothia Science Park i Skövde.

I Gothia Science Park arbetar över 700 personer i företag eller som forskare. Skaraborg Invest blir ett sätt att stödja fler tillväxtföretag i hela Skaraborg med bättre förutsättningar.

 

  

Skaraborg Invest AB
Till Skaraborginvest.se