Skaraborg Invest AB

kvist med knoppar

Skaraborg Invest AB

Att hitta kapitalfinansiering är en verklig utmaning för de flesta tillväxtföretag. Skaraborg Invest AB skapar förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.

Företagare i Skaraborg har länge pekat på bristen på lokalt kapital som en stor utmaning. Därför startade Länsförsäkringar Skaraborg "Skaraborg Invest" tillsammans med Gothia Innovation, som driver och förvaltar Gothia Science Park i Skövde.

I Gothia Science Park arbetar över 700 personer i företag eller som forskare. Skaraborg Invest blir ett sätt att stödja fler tillväxtföretag i hela Skaraborg med bättre förutsättningar.

 

  

Skaraborg Invest AB
Till Skaraborginvest.se