NTF & Trygghetsrådet

Vi bryr oss genom att förebygga skador

NTF & Trygghetsrådet

När skador uteblir innebär det stora dolda miljövinster.Några exempel.

NTF - Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
I ett samarbete med NTF verkar vi för en ökad trafiksäkerhet.
Läs mer om NTF här.

Trygghetsrådet
I Trygghetsrådet samarbetar vi med Räddningstjänsten, Polisen och Brandförsvarsföreningen.
Läs mer om Trygghetsrådet här.

Vattenskadesäkert byggande
Genom att påverka myndigheter, fastighetsägare och entreprenörer till ett vattenskadesäkert byggande.